Fontti:

 Tornio

Omaishoitajien  -vertaisryhmä kokoontuu 

(puolisoaan tai vanhempaansa hoitavat)

 

 

Vertaisryhmän muodostavat samassa elämäntilanteessa olevat ihmiset, joiden kanssa he voivat  jakaa kokemuksia omaishoidosta. Omilla kokemuksilla voi auttaa toista omaishoitajaa ja yhdessä löytää ratkaisuja arjen helpottamiseksi raskaassa hoitotyössä sekä arjen pyörittämisessä. Vertaistuen kautta ryhmän jäsenet verkostoituvat toisten omaishoitajien kanssa.