Fontti:

Hyvä omaishoitajan tietää: 

- Omaishoitajaliitto https://www.omaishoitajat.fi

- Laki omaishoidontuesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

- http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/palveluneuvonta/ajankohtaista

 

- Aluehallintovirasto: http://www.avi.fi/fi/Sivut/etusivu.aspx

- Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry: https://www.järjestötieto.fi/majakka-ry

- Kela: http://kela.fi/in/internet/suomi.nsf?Open

 

Tietoja, apua ja opastusta yhdistysten kotisivuilta: 

- Muistiliitto, mukana dementia- ja alzheimeryhdistykset: http://www.muistiliitto.fi

- Aivoliitto: http://www.aivoliitto.fi

- Aivovammaliitto: http://www.aivovammaliitto.fi

- MS-liitto: http://www.ms-liitto.fi/psp

- Lihastautiliitto: http://www.lihastautiliitto.fi

- Parkinsonintaudin liitto: http://www.parkinson.fi

- Kehitysvammaliitto: http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/etusivu/

 

- Sydänliitto: http://www.sydanliitto.fi/etusivu

- Diabetesliitto: http://www.diabetes.fi

- Näkövammaliitto: http://www.nkl.fi/fi/etusivu